מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:241

היפך عكس opposite לא, אין ما، لا، ليس not או أو or אפילו לא ولا حتى not even כתום, תפוז برتقالي، برتقالة orange הערה, פתק, ملحظة، رسالة موجزة ) note )n מכתב קצר סדר, הזמנה ترتيب، دعوة order לשים לב يلحظ، ينتبه إلى ) note )v עוגב, אורגן أرغن organ מחברת دفتر notebook לארגן ينظّم organize שום דבר لا شيء nothing השני, אחר الثاني، الآخر other להבחין, לשים לב يلحظ ) notice )v שלנו تابع لنا our לוח מודעות لوحة إعلنات noticeboard ( ב(עצמנו بأنفسنا، بذاتنا ourselves שם עצם إسم noun החוצה, בחוץ في الخارج، خارجًاا out נובמבר نوفمبر، تشرين الثاني November החוצה خارج out of עכשיו الآن now לא בא בחשבון مستحيل، غير وارد out of the מספר عدد، رقم number question אחות (בבית חולים( ممرضة nurse חיצוני, خارج البيت، ) outdoor )adj בחיק הטבע في الهواء الطلق O o מחוץ לבית, خارج البيت، ) outdoors )adv בחיק הטבע في الهواء الطلق מושא مفعول به ) object )n בחוץ, מחוץ ל- في الخارج، خارج outside חובה, מחויבות واجب، التزام obligation מעל ל-, יותר מ- فوق، ما يزيد على، أعلى من over לקרות, להתרחש يحدث occur של עצמו, שלו خاصته، ملكه own אוקיינוס محيط ocean בעלים صاحب owner אוקטובר أكتوبر، تشرين الأول October בוודאי, כמובן طبعًاا of course P p מ-, כבוי من، مطفأ off עמוד صفحة page משרד مكتب ) office )n לצייר يرسم ) paint )v לעתים קרובות كثيرًاا ما often ציור رسم ) painting )n הו, קריאת תגובה או يا للدهشة، أها oh זוג زوج ) pair )n הדגשה חליל פאן مزمار عوام pan flute שמן زيت oil נייר, עיתון, מסמך ورق، صحيفة، مقال paper ישן, זקן, מבוגר قديم، شيخ، مسنّ ) old )adj פיסקה فقرة paragraph אולימפי أولمبي Olympic הורה والد / ة parent המשחקים האולימפיים الألعاب الأولمبية Olympics הורים والدان parents בזמן في الموعد المحدّد on time גינה, גן שעשועים, حديقة عامة، منتزه ) park )n פעם אחת مرة واحدة once פארק אחד, אחת واحد، واحدة one לחנות يوقف السيارة ) park )v في الإنترنت online באינטרנט, מקוון חלק جزء part רק فقط only يشترك participate להשתתף על, אל, ל- على، إلى، لـ - onto באופן חלקי جزئيًاا partly يفتح ) open )v לפתוח מסיבה حفلة party שעות פתיחה ساعات الفتح opening hours يتجاوز، يجتاز، يحوّل، يبلّغ pass לעבור, להעביר דעה رأي opinion 241


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר