מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:240

N n דקה دقيقة minute להתגעגע, לפספס يشتاق، يخطئ miss שם إسم ) name )n חסר, נעדר مفقود، ضائع ) missing )adj לתת שם ל-, לציין يسمّي، يذكر ) name )v טעות غلطة ) mistake )n לאומי وطني ) national )adj מודל, דוגמה نموذج model טבע طبيعة ) nature )n אימא ماما mom ליד, קרוב ל- بجانب، بالقرب من near רגע لحظة moment קרוב قريبًاا من، مجاور nearby יום שני يوم الاثنين Monday כמעט تقريبًاا nearly כסף مال money הכרחי, נחוץ ضروري necessary מונסון ريح موسمية monsoon צוואר عنق ) neck )n מפלצת غول، مسخ monster צורך حاجة ) need )n חודש شهر month שלילי, צורת השלילה سلبي، صيغة النفي negative ירח قمر moon שכן جار ) neighbor )n יותר, עוד, נוספים أكثر، إضافي more שכונה حيّ ) neighborhood )n בוקר صباح morning שכן جار ) neighbour )n הכי הרבה, רוב أكثر عدد / كمية، معظم most גם לא ولا ( أنا ( أيضًاا neither אם, אימא أم، ماما mother בעצבנות بعصبية ) nervously )adv הר האוורסט جبل إفرست Mount Everest אף פעם לא أبدًاا never הר חרמון جبل الشيخ Mount Hermon בשורות, חדשות أحبار ) news )n הר جبل ) mountain )n עיתון صحيفة ) newspaper )n פה فم mouth הבא, הקרוב, التالي، الآتي، بعد ذلك next לזוז, להזיז, يتحرك، يغير الموقع ) move )v לאחר מכן לעבור أو مكان الإقامة נחמד, נעים, טוב لطيف، جميل ) nice )adj תנועה حركة، تحرّك ) movement )n ليل ) night )n לילה סרט فيلم movie מנורת לילה مصباح ليلي ) nightlight )n מר, אדון السيد . Mr ( שעת) לילה ( ساعاتا ( الليل ) nighttime )n גברת السيدة . Mrs تسعة nine תשע הרבה كثير much לא لا no בוץ وحل mud לא משנה مهما يكن no matter מוזיקה موسيقى ) music )n لا أحد nobody אף אחד מוזיקלי موسيقي ) musical )adj רעש ضجة noise מוסיקאי موسيقار ) musician )n שום דבר לא, لا أحد، لا شيء none חייב, צריך يجب must אף לא אחד عادي، قياسي normal שלי تابع لي my רגיל, נורמלי צפון شمال north העונג כולו שלי يسرّني my pleasure צפון מזרח الشمال الشرقي northeast עצמי نفسي myself شمالي northern מיתוס, אגדה وهم، خرافة، أسطورة myth צפוני נורבגיה النرويج Norway אף أنف nose 240


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר