מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:239

זכר ذكر، مذكّر male ספרות أدب literature קניון مجمّع تجاري mall קטן, קצת صغير، قليل little אימא ماما Mama לחיות, לגור يعيش، يسكن live איש, גבר رَجُل man סלון غرفة الجلوس، صالون living room להצליח ל- ينجح في manage to לטאה سحلية lizard הרבה كثير many הגיוני منطقي logical מפה خريطة map ארוך طويل long מרץ مارس، آذار March הרבה אחרי بعد فترة طويلة long after שוליים هامش margin להסתכל, להיראות ينظر إلى، يظهر، يبدو ) look )v להתאים يناسب، يلئم ) match )v לטפל, להשגיח يراعي look after חשבון, מתמטיקה رياضيات math לחפש يفتش عن look for מאי مايو، أيار may ( להיות) דומה ל- يشابه look like אולי ربما، لعل maybe לחפש במילון يبحث في القاموس look up ראש עיר رئيس البلدية mayor לאבד, להפסיד يفقد، يخسر ) lose )v אותי, לי إياي، لي me אבוד, תועה ضائع، مفقود ) lost )adj ארוחה وجبة meal הרבה كثير lot להתכוון, משמעותו يقصد، معناه ) mean )v רועש, חזק مرتفع ) loud )adj בינתיים غضون ذلك meantime בקול רם بصوت عالٍ ) loudly )adv למדוד يقيس measure לאהוב يحبّ love בשר لحم ) meat )n יפה, מקסים جميل، فاتن، رائع ) lovely )adv מדליה مدالية medal נמוך منخفض ) low )adj לפגוש, להכיר يلتقي، يتعرف على ) meet )v למרבה המזל لحسن الحظ luckily פגישה لقاء، إجتماع ) meeting )n בר מזל محظوظ lucky להמיס, להימס يذيب، يذوب ) melt )v ארוחת צהריים وجبة غداء lunch גברים رجال ) men )plural of man שוכב, משקר يرقد، يستلقي، يكذب lying להזכיר, לציין يذكر ) mention )v M m מסר, הודעה رسالة ) message )v ) made )past tense of make מטר متر meter מגזין مجلة magazine אמצע وسط middle קסם سحر ) magic )adj חצות منتصف الليل midnight עלמה عذراء maiden עשוי, עלול, ممكن، ربما، من المحتمل أن، might ייתכן قد يكون עיקרי, ראשי رئيسي، جوهري main أهمّ، أكبر، أعظم major חלב حليب milk עיקרי, גדול, חשוב להכין, לעשות, يحضر، يجعل، يصنع make מילימטר ملليمتر millimetre לגרום ל- מילימטר ملليمتر millimeter להכין ארוחת צהריים يحضر وجبة الغداء make lunch מיליון مليون million يخطّط برامج make plans לתכנן תוכניות איכפת ל- يهتمّ، ينتبه mind לוודא يتأكد من make sure صغير، قصير mini מיני, קצר להמציא, להרכיב يخترع، يركّب make up סיפור קצר قصة صغيرة mini-story 239


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר