מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:238

מאוחר, באיחור بعد الوقت المعين junior high school late חטיבת ביניים مدرسة إعدادية מאוחר יותר, אחר כך فيما بعد، لاحقًاا later רק, כרגע, فقط، للتوّ، ربّما، just החדיש ביותר الأحدث latest אולי, פשוט, סתם ببساطة، بل هدف לצחוק يضحك ) laugh )v K k מכבסה محل لغسل الملبس ) laundry )n שכבה طبقة layer קיאק, סירה קלה كاياك، زورق صغير kayak ללמוד يتعلم ) learn )v שייט בקיאק الإبحار في كاياك kayaking הכי פחות الأصغر، الأقل أهمية least לשמור يحتفظ keep לעזוב, להשאיר يترك، يخرج leave לשמור על חום הגוף يحافظ على حرارة keep warm الجسم להתעלם מ(מישהו( يتجاهل ( أحدًاا ) leave )someone) out in the cold ) kept )past tense of keep ) left )past tense of leave קיבוץ كيبوتس kibbutz נשאר בחוץ يُترَك خارجًاا left out ילד ولد kid רגל رِجل leg להרוג يقتل kill לימון ليمونة lemon קילוגרם كيلوغرام kilogram לימונדה ليمونادة lemonade קילומטר كيلومتر kilometer אורך طول length טוב לב, אדיב طيب القلب، أديب kind מזל אריה برج الأسد Leo סוג של نوع من kind of שדון جنّي leprechaun מלך مَلِك king פחות أقل less מטבח مطبخ kitchen שיעור درس lesson ברך ركبة knee לתת ל-, לאפשר ל- يسمح let ) knew )past tense of know אות, מכתב حرف، رسالة letter דפק قرع knocked מזל מאזניים برج الميزان Libra לדעת يعرف، يعلم ) know )v ספריה مكتبة library ידוע معلوم، معروف، مشهور known לשקר, לשכב, שקר يكذب، يستلقي، يتمدّد، كذبة lie L l לשכב يستلقي، يتمدّد lie down סולם سلم ladder חיים حياة، عمر life גברת سيّدة lady להרים يرفع lift ימה, אגם بحيرة lake קל, בהיר خفيف، فاتح ) light )adj حمل lamb טלה אור ضوء ) light )n אדמה, ארץ, יבשה أرض، دولة ) land )n בהיר יותר أفتح lighter להנחית, לנחות يُنزل، يجعل الطائرة تهبط، ) land )v תאורה إضاءة lighting يهبط ברק برق lightning هبوط ) landing )n נחיתה טור, קו, שורה صفّ، خطّ، سطر line שפה لغة language אריה أسد lion גדול كبير large רשימה قائمة ) list )n الماضي، أخير ) last )adj שעבר, קודם, אחרון يسجل ( في قائمة ) ) list )v לרשום (ברשימה( להספיק, להימשך, يستغرق، يبقى، ) last )v להאזין, להקשיב يستمع ) listen )v להחזיק מעמד يدوم 238


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר