מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:237

מדריך مرشد instructor קרח جليد ice כלי (נגינה( آلة ( موسيقية ) instrument קרחון جبل جليد iceberg עניין, תחומי עניין إهتمام، عناية ) interest )n גביע גלידה مخروط ice cream cone الآيسكريم לעניין يَهُم ) interest )v קרח הוקי هوكي على الجليد ice hockey מתעניין, מעוניין يهتمّ ) interested )adj החלקה על הקרח التزلج على الجليد ice skating מעניין مثير للهتمام ) interesting )adj סמל, אייקון رمز، أيقونة icon בינלאומי دولي international רעיון فكرة idea ראיון مقابلة ) interview )n לזהות يشخّص، يحدّد identify לראיין يجري مقابلة ) interview )v ניב, צירוף מילים عبارة، تركيب من الكلمات idiom לתוך, ל- إلى الداخل، إلى into אם إنْ، إذا if להציג, يقدّم introduce איגלו إيغلو، كوخ إسكيمو igloo להכניס לשימוש להמציא يخترع ) invent )v להתעלם يتجاهل ignore המצאה إختراع ) invention )n להמחיש, לאייר يوضّح، يزوّد بالصور illustrate ממציא مخترع ) inventor )n איור رسم illustration להזמין يدعو ) invite )v תמונה صورة image יוצא מן הכלל غير قياسي، شاذ irregular דמיוני خيالي imaginary פועל עזר בהווה فعل مساعد بالحاضر ) is )v לדמיין يتخيل imagine אי جزيرة island חשוב هام important זה תלוי ב- ذلك يعتمد على it depends on לשפר يحسن improve נראה לי يترأى لي أن it seems בנוסף ל- بالإضافة إلى in addition to פריט شيء، غرض item אחראי על, ממונה مسؤول عن in charge of של זה, שלו, שלה خاص به its בסכנת- في خطَر in danger of ( את) עצמו/עצמה, לבדו لوحده، بنفسه itself למעשה, בעצם فعل in fact כדי ל- لكي، حتى in order to J j בפרט, במיוחד بشكل خاص in particular ז’קט, מעיל جاكيت jacket בסוף, בסופו של דבר في النهاية in the end כלא سجن jail בינתיים أثناء ذلك in the meantime ריבה مربى jam צודק على حقّ in the right ינואר يناير، كانون الثاني January לכלול يتضمن، يشمل include ירושלים أورشليم - القدس Jerusalem כולל متضمنًاا، بما في ذلك including יהודי يهودي Jewish אכן في الواقع indeed עבודה, מישרה عمل، وظيفة job הודו الهند India ينضم، يتصل ) join )v להצטרף, לצרף הודי هندي Indian לצרף יחד, يشارك، join together שבתוך הבית داخلي ( داخل المبنى ) indoors להתאחד يتّحد מידע معلومات information יולי يوليو، تموز July לפצוע, לפגוע يضرّ، يؤذي ) injure )v يقفز، يثب ) jump )v לקפוץ حشرة insect חרק יוני يونيو، حزيران June בפנים, פנימה داخل inside 237


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר