מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:236

היסטוריה تاريخ history שמח سعيد ) happy )adj לפגוע, להכות يصيب، يضرب hit )v) קשה صعب ) hard )adj הוקי لعبة الهوكي hockey בקושי بالكاد ) hardly )adv להחזיק يمسك ) hard-working hold )v חרוץ, שעובד קשה مجتهد، يعمل عملًا شاقًاا להחזיק בשיא يحافظ على hold a record الرقم القياسي יש ל- يوجد لـ - ) has )v להרים يرفع hold up כובע قبعة ) hat )n חור ثقب hole לשנוא يكره ) hate )v חופשה, נופש, חג عطلة، إستجمام، عيد holiday יש ל- يوجد لِـ - ) have )v בית بيت home ראש رأس ) head )n שיעורי בית وظيفة منزلية homework לשמוע يسمع hear הומופון لفظ متجانس homophone ) heard )past tense of hear ( בעל צליל זהה( לב قلب heart בכנות, ביושר بصراحة، بصدق ) honestly )adv חום حرارة heat תקווה أمل ) hope )n חימום تدفئة heating לקוות يأمل ) hope )v גן עדן الجنة، السماء ) heaven )n הורוסקופ مخططات الأبراج horoscope בכבדות بشدّة ) heavily )adv נורא مروع، فظيع horrible כבד ثقيل ) heavy )adj אימה, זוועה رعب، خوف horror גובה إرتفاع height סוס فرس، حصان horse ) held )past tense of hold בית חולים مستشفى hospital עזרה مساعدة ) help )n חם حار ) hot )adj לעזור يساعد ) help )v כדור פורח منطاد الهواء hot air balloon לה, שלה تابع لها، خاص بها her الساخن כאן, הנה هنا here שעה ساعة ( زمنية ) hour גיבור بطل hero בית بيت house ( ב(עצמה نفسها، بنفسها herself איך, כיצד كيف how היי, שלום مرحبًاا hi לחבק يعانق hug לישון שנת חורף يروح في بيات شتوي hibernate ענק ضخم huge להחביא, להתחבא يخفي، يختبئ hide מאה مئة hundred גבוה عالٍ، مرتفع ) high )adj ) hung )past tense of hang כביש מהיר طريق سريع highway רעב جائع، جوعان ) hungry )adj טיול רגלי رحلة سيرًاا على الأقدام hike ציד صيد ) hunt )v טיול רגלי رحلة على الأقدام ) hiking )n הוריקן هوريكان، إعصار hurricane גבעה تلّ ) hill )n לפגוע يصيب hurt לו, אותו له، إياه him i בעצמו بنفسه himself אני أناI רמז رمز ) hint )n لا يهمّني I don’t mind فرس النهر hippo לא אכפת לי היפופוטם שאי פעם ראיתי رأيته على الإطلق I’ve ever seen שלו تابع له، خاص به his 236


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר