מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:235

) got )past tense of get פרווה فَرْو ) fur )n כיתה صف ) grade )n יותר רחוק أبعد ) far ) further )adj) דקדוק قواعد اللغة، grammar הכי רחוק الأبعد ) far ) furthest )adj) علم الصرف والنحو עתיד مستقبل ) future )n פסנתר כנף بيانو كبير grand piano G g סבא جد grandfather לדהור يركض، يعدو ( الحصان ) ) gallop )v סבתא جدة grandma סבתא جدة grandmother משחק لعبة game גן, גינה بستان، حديقة ) garden )n סבא וסבתא جدة وجد grandparents לאסוף يجمع gather דשא عشب ) grass )n נפלא, גדול رائع، عظيم great ) gave )past tense of give מזל תאומים برج الجوزاء Gemini יוון اليونان Greece יצירה ابتكار generating יווני يوناني Greek ירוק أخضر green לקבל, להביא يتسلم، يحضر ) get )v להסתובב, לסייר يتجوّل get around גרינלנד جرينلند Greenland להיפצע يُصاب get hurt ) grew )past tense of grow אדמה, קרקע أرض، تربة ) ground )n לעלות يصعد get on להתחיל يبدأ get started קבוצה مجموعة group לקום, להתעורר ينهض من فراشه، get up לגדל, לגדול ينبت، يزرع، يكبر، ينمو grow يستيقظ מבוגר بالغ grown-up מתנה هدية gift לשמור يحرس guard ילדה بنت girl לנחש, לשער, להניח يظنّ، يحزر، يخمّن، ) guess )v يفترض לתת يعطي give מדריך مرشد، دليل ) guide )n שמח مسرور glad גלזגו غلسكو Glasgow גיטרה قيثارة guitar כוס كأس glass רובה, אקדח بندقية، مسدس gun משקפיים نظارة glasses H h כפפות كفوف gloves ) had )past tense of have לנסוע, ללכת يسافر، يذهب go שיער شعر hair לצאת לטיול רגלי يخرج في رحلة مشي go for a hike חצי نصف half לצאת לדיג يخرج إلى رحلة صيد go fishing الأسماك יד يد hand כדור יד كرة يد handball לצאת לטיול רגלי يخرج في رحلة مشي go hiking לתלות يعلق ) hang )v להתרחש, להמשיך يحدث، يستمرّ go on يتسكع ) hang out )v عنزة goat להסתובב, לבלות עז לקרות يحدث ) happen )v אל إله god שמח יותר أسعد ) happy ) happier )adj) זהב ذهب gold الأسعد ) happy ) happiest )adj) ذهبي golden הכי שמח זהוב בשמחה بسعادة، بفرح ) happily )adv טוב جيد، حسن ) good )adj שמחה سعادة ) happiness )n שלום وداعًاا، مع السلمة goodbye 235


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר