מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:234

ריקודי עם رقص شعبي folk dancing תחושה, רגש إحساس، شعور، عاطفة ) feeling )n ללכת בכיוון, يسير بمحاذاة، يتبع follow ( כפות) רגליים أقدام feet לעקוב אחרי ) fell )past tense of fall אוכל, מאכל, מזון طعام، غذاء، أكل food ) felt )past tense of feel כדורגל كرة القدم football נקבה أنثى، أنثي female לדוגמה مثل for example פסטיבל مهرجان festival כוח, עוצמה قوة ) force )n מעט قليل few להכריח يُجبر ) force )v שדה, תחום حقل، مجال ) field )n תחזית تنبؤ، تكهن forecast החלקה אמנותית تزلج فني figure skating على الجليد יער غابة forest לתמיד إلى الأبد forever קובץ ملفّ file לשכוח ينسى forget למלא, להתמלא يملأ، يمتلئ ) fill )v ) forgot )past tense of forget סרט فيلم ) film )v צורה شكل ) form )n סופי نهائي، أخير ) final )adj ליצור, לבנות يكوّن، يصيغ، يُنشئ ) form )v לבסוף, סוף-סוף أخيرًاا ) finally )adv ארבעים أربعون forty למצוא, לגלות يجد، يكتشف find קדימה إلى الأمام forward אצבע أصبع finger ) found )past tense of find לסיים, להסתיים يُنهي، ينتهي finish מעיין, מזרקה نافورة، ينبوع fountain אש, שריפה, מדורה نار، حريق fire ארבע أربعة four כבאי إطفائي firefighter צרפת فرنسا France בהתחלה, קודם, أولاًا، الأول first ראשון חופשי, חינם, פנוי حرّ، مجانًاا، غير مشغول ) free )n דג سمكة ) fish )n חינם ,חופשי حر،ّ مجانًاا ) free )adj לדוג يصيد أسماكًاا ) fish )v להקפיא يجمّد ) freeze )v דייג صياد السمك fisherman מקפיא مجمّد freezer חמש خمسة five קפוא شديد البرودة ) freezing )adj דגל عَلَم flag לעתים קרובות كثيرًاا ما frequently פתית ندفة flake טרי طازج ) fresh )adj ) flew )past tense of fly יום שישי يوم الجمعة Friday טיסה رحلة جوية flight חבר صديق friend לצוף يعوم float ידידותי ودّي ) friendly )adj מבול طوفان ) flood )n ידידוּת, חברוּת صداقة ) friendship )n להציף يغمر، يغرق ) flood )v מבוהל, מפוחד خائف frightened רצפה, קומה أرضية، طابق floor קידמי, מקדימה أمامي، في المقدمة front קמח طحين flour פרי, פירות فاكهة، فواكه fruit פרח زهرة flower לטגן يقلي fry חליל مزمار ) flute )n מלא كامل، مملوء، ممتلئ ) full )adj לטוס, לעוף يقوم برحلة جوية، يطير ) fly )v ممتع ) fun )adj כיף, מהנה شعبي folk עממי מצחיק مضحك، غريب ) funny )adj 234


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר