מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:233

מומחה خبير expert ליהנות يتمتع ) enjoy )v להסביר يشرح ) explain )v מספיק كافٍ enough הסבר شرح ) explanation )n להיכנס يدخل ) enter )v להביע يعبّر ) express )v מעטפה ظرف envelope ביטוי عبارة ) expression )n סביבה بيئة environment נוסף إضافي ) extra )adj קו המשווה خط الاستواء equator קיצוני شديد، متشدِّد ) extreme )adj ציוד معدات equipment מאוד جدًّاا ) extremely )adv דרך מילוט طريق الهروب ) escape )n עין عين eye לברוח يهرب ) escape )v במיוחד خاصةًا especially F f אתיופיה إثيوبيا Ethiopia פנים وجه ) face )n אירופה أوروبا Europe לעמוד מול يواجه ) face )v אפילו حتّى even עובדה حقيقة fact על אף ש- على الرغم من / even though رغم أن להיכשל يفشل fail סתיו خريف ) fall )n ערב مساء evening ליפול يسقط ) fall )v אירוע, מאורע حدث event להירדם ينام fall asleep אי פעם, מתמיד في أي وقت، دائمًاا ever לא נכון غير صحيح false מאז منذ ذلك الحين ever since משפחה عائلة family כל كل every מפורסם, ידוע مشهور ) famous )adj כולם الجميع everybody מאוורר, מעריץ مروحة، معجب fan יומיומי يومي everyday מופלא, נפלא رائع، عجيب fantastic כולם الجميع everyone רחוק بعيد far הכול كل شيء everything חווה مزرعة farm מרושע شرير evil חקלאי, איכר مزارع farmer דוגמה مثال example מהר, במהירות بسرعة fast מצוין, מעולה ممتاز excellent שומן دسم، دهن ) fat )n חוץ מ-, פרט ל- ما عدا except אבא أب father יוצא מן הכלל استثناء exception שומני دسِم، دهني fatty להחליף يتبادل ) exchange )v אהוב, מועדף, חביב مفضَّل، لطيف favorite נרגש, מתרגש متأثر، منفعل ) excited )adj חיובי مؤات، مؤيد favourable בהתרגשות بانفعال ) excitedly )adv ريشة feather התרגשות إنفعال ) excitement )n נוצה פברואר فبراير، شباط February מרתק مثير ) exciting )adj להאכיל يُطعِم feed תירוץ عذر ) excuse )n يَشعُر، يحسّ feel התעמלות, תרגיל رياضة بدنية، تمرين exercise להרגיש, לחוש מתחשק ל- يرغب feel like מוצג معروض ) exhibit )n לרחם על يشعر بالأسى feel sorry for يتوقع ) expect )v לצפות بالشفقة لـ - יקר غالٍ expensive 233


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר