מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:231

חשיכה ظلمة darkness לעלות (מחיר( يكلف ) cost )v תאריך تاريخ ) date )n שיעול سعال cough תאריך לידה تأريخ الولادة date of birth היה יכול, האם אפשר إستطاع، أتسمح بـ - could בת بنت daughter ארץ, מדינה بلد، دولة country יום يوم، نهار day אזור כפרי الريف countryside אור יום ضوء النهار daylight קורס دورة course מת ميت ) dead )adj מכסה, כיסוי غطاء، ستار cover )n) יקר عزيز ) dear )adj לכסות يغطي ) cover )v מוות موت ) death )n פרה بقرة cow עימות, דיון مناقشة، نقاش ) debate )n סרטן سرطان crab דצמבר ديسمبر، كانون الأول December שמנת قشدة cream להחליט يقرّر ) decide )v ליצור يخلق، يبدع ) create )v החלטה قرار ) decision )n יצירתי إبداعي creative עמוק عميق ) deep )adj כרתים كريت Crete באופן ברור, בוודאות قطعًاا ) definitely )adv בכה بكى cried מעלה درجة ) degree )n לחצות يعبُر، يقطع cross טעים لذيذ ) delicious )adj תשבץ لغز كلمات متقاطعة crossword לתאר يصف ) describe )v לבכות يبكي cry תיאור وصف ) description )n גור شبل، جرو ) cub )n מדבר بادية، صحراء ) desert )n מלפפון خيارة cucumber עיצוב تصميم design תרבות ثقافة culture להרוס يدمّر ) destroy )v מצטבר متراكم، تجمعي cumulative הרס دمار destruction כוס, ספל كوب، فنجان cup פרטים تفاصيل details מתולתל مجعد curly בלש شرطي سرّي detective לגזור, לחתוך يقصّ ) cut )v להתפתח يتطور ) develop )v חמוד لطيف cute דו שיח, שיחה حوار dialogue D d פועל עזר בעבר فعل مساعد بصيغة الماضي did אבא بابا dad דידג'רידו ديدجيريدو didgeridoo אבא بابا daddy ( כלי נשיפה) ( آلة نفخ موسيقية ( נזק ضرر ) damage )v למות يموت die הבדל إختلف difference ריקוד رَقْص ) dance )n راقص dancer שונה مختلف ) different )adj רקדן ריקוד رقص ) dancing )n באופן שונה بشكل مختلف ) differently )adv קשה صعب ) difficult )adj סכנה خَطَر ) danger )n خطِر ) dangerous )adj קושי صعوبة ) difficulty )n מסוכן חשוך, כהה مظلم، معتم، غامق اللون ) dark )adj ארוחת ערב وجبة العشاء dinner دبلوماسي diplomat כהה / שזוף יותר أكثر غمقًاا / تصفّعًاا ) darker )adj מדינאי, דיפלומט ) dark ( להיעלם يختفي disappear 231


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר