מתוך:  > Sky High Workbook > Glossary

עמוד:230

הערה ملحظة comment ברירה, בחירה إختيار choice נפוץ, משותף شائع، مشترك common לבחור يختار ) choose )v עסק, חברה شركة، مصلحة تجارية company ) chose )past tense of choose להשוות يقارن ) compare )v חג המולד عيد الميلد Christmas השוואה مقارنة comparison קולנוע, אולם קולנוע سينما cinema תחרות مباراة، منافسة competition עיגול دائرة ) circle )n להתלונן يشكو complain עיר مدينة city להשלים يتمّ، يكمل، يتمم ) complete )v קלרנית كلرينيت clarinet שלם كامل ) complete )adj כיתה, שיעור صف، درس ) class )n לגמרי كله، تمامًاا ) completely )adv ( חדר) כיתה غرفة الصف classroom מורכב مركّب ) compound )adj טפרים مخال ) claw )n מחשב حاسوب computer לְפָנות ينظّف، يصفّي ) clear )v להתרכז يتركّز concentrate בהיר, ברור صحو، صافٍ، واضح clear )adj) קונצרט, הופעה حفلة موسيقية concert בבהירות, ברור بوضوح ) clearly )adv גביע مخروط ) cone )n אקלים مناخ ) climate )n לבלבל, לערבב, לשבש يربك، يخلط، يشوّش ) confuse )v לטפס يتسلق، يصعد ) climb )v מבולבל مرتبك ) confused )adj מטפס متسلّق ) climber )n מבלבל مربك ) confusing )adj שעון ساعة clock לחבר, להתחבר يصل، يربط، يرتبط ) connect )v קרוב قريب من ) close )adj קשור موصول connected מקרוב عن كثب ) closely )adv קשר إتصال connection בגדים, הלבשה ثياب، ملبس clothes מילת חיבור كلمة الربط connector בגדים ثياب clothing לכלול يشمل، يحتوي على، contain ענן سحابة، غيمة ) cloud )n يتضمّن מעונן غائم cloudy להמשיך يستمر continue רמז رمز clue לחפש ניגודים يبحث عن contrast חוף ساحل coast وجوه اختلف מעיל معطف coat שיחה محادثة conversation קפה قهوة coffee לשכנע يُقْنِع convince קר بارد cold לבשל يطبخ، يطهو ) cook )v קר יותר أكثر بردًاا ) cold ) colder )adj) עוגיות بسكوت cookies הכי קר الأكثر بردًاا ) cold ) coldest )adj) להתקרר يبرد cool לאסוף يجمع ) collect )v קר יותר أكثر بردًاا ) cool ) cooler )adj) צבע لون color הכי קר الأكثر بردًاا ) cool ) coolest )adj) צבעוני, ססגוני غني بالألوان colorful להעתיק ينسخ copy טור عمود column תירס ذرة ) corn )n לבוא يأتي، يقدم come לתקן يصحح ) correct )v يتحقّق come true להתגשם נכון صحيح ) correct )adj קומיקאי, בדרן ممثل هزلي، مرفّه comedian بشكل صحيح ) correctly )adv בצורה נכונה קומדיה كوميديا comedy 230


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר