עמוד:212

EXERCISE B2 , 156 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. awake . 1 ) ride )v . 10 ער / صاحٍ candlelight . 2 shorts . 11 dress )v) . 3 sort of . 12 finally . street4 . 13 I don’t mind . 5 summertime . 14 long after . 6 swim suit . 15 ) miss )v . 7 the other way . 16 past . 8 whenever . 17 ) promise )v . 9 Sky High Challenge What did the people say? Write a sentence for each person using New Words from the list above. . .. 3 2 . .. 1 . .. 212


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר