עמוד:205

5 UNIT P EXERCISE B2 , 149 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE A R T 3 . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. amount . 1 ) power )n . 11 סכום / مبلغ corn . 2 ) produce )v . 12 develop . 3 provide . 13 discover . 4 reach . 14 ) dry )v . 5 simple . 15 energy . 6 stone . 16 environment . 7 technology . 17 flour . 8 wheel . 18 friendly . 9 windmill . 19 ) land )n . 10 Sky High Challenge Match the words in A to their synonyms in B. Then write at least . two sentences with the New Words in bold AB kind . produce a . 1 find . energy b . 2 arrive . friendly c . 3 give . discover d . 4 power . provide e . 5 make . f 1 reach . 6 205


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר