עמוד:204

Reading EXERCISE B1 , 149 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use your Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B ליצור / يخلق، يبدع . improve a . 1 מהנדס / مهندس . engineer b . 2 מאה (שנים) / قرن . electricity c . 3 ענק, עצום / ضخم، واسع للغاية . century d . 4 1 לשפר / يحسن . huge e . 5 חשמל / كهرباء . create f . 6 2 A B להפליג / يبحر . land a . 1 מַלָח / بحار . design b . 2 1 אדמה / أرض . including c . 3 עיצוב, לעצב , לתכנן / تصميم، يصمم . d ) sail )v . 4 כולל / يشمل . sailor e . 5 . Sky High Challenge Write at least five sentences with words from the list above 204


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר