עמוד:199

5 UNIT 3 PART P A R T 3 Listening Music in the Air EXERCISE B1 , 147 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B דרך / عن طريق . strange a . 1 כנראה / من المحتمل، ربما . air b . 2 חור / ثقب . probably c . 3 1 מוזר / غريب . low d . 4 נמוך / منخفض . hole e . 5 אוויר / جوّ، هواء . through f . 6 2 A B אל / إله . look like a . 1 סוג של / نوع من . although b . 2 למרות ש- / بالرغم من . god c . 3 1 ( להיות) דומה ל- / يشابه . d ) blow )v . 4 לנשוף / شائع . kind of e . 5 . Sky High Challenge Write at least five sentences with words from above 199


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר