עמוד:169

4 UNIT F P A Complete the sentences about yourself. Pay attention to the words in bold. R T 4 . I will definitely . 1 stray dogs. . 2 . right away . 3 . I know for sure that . 4 . very smart . 5 My sometimes complains . 6 . about Part Two – Story EXERCISE F1 , 128 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 AB לבד / لوحده . shine a . 1 רטוב / رطب . alone b . 2 חזק / قوي . enough c . 3 מספיק / كافٍ . cry d . 4 1 לזרוח / يشرق . strong e . 5 לבכות / يبكي . wet f . 6 2 AB להאכיל / يُطعِم . arrive a . 1 לקחת, להרים / يمسك، يلتقط . outside b . 2 בחוץ / في الخارج . leave c . 3 לחפש / يفتش عن . pick up d . 4 1 להגיע / يصل . look for e . 5 להשאיר / يترك . feed f . 6 . Sky High Challenge Write at least five sentences with words from the list above 169


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר