עמוד:166

EXERCISE B2 , 125 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. basement . 1 shake . 13 מרתף / قبو، بدروم ) clear )v . 2 sleepy . 14 complain . smart3 . 15 definitely . 4 smell )v) . 16 each other . 5 so little . 17 for sure . 6 step )n) . 18 ) guess )v . 7 stray . 19 hang, hung . 8 tail . 20 ) hug )v . 9 tear up . 21 ignore . trouble10 . 22 unless . 23 out of the question . 11 right away . 12 . Sky High Challenge Find at least five verbs in the list above. Write them below 166


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר