עמוד:165

4 UNIT 4 PART P A R T 4 Part One – Story EXERCISE B1 , 125 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. AB 1 להסכים / يوافق . a ) cover )v . 1 לעבור / يمرّ . towards b . 2 לעקוב אחרי, לנהוג לפי / يتابع، يتبع . agree c . 3 גג / سطح . pass d . 4 1 לכסות / يغطي . follow e . 5 לקראת, לעבר / نحو . roof f . 6 AB 2 לזרוק, להשליך לפח / يتخلص من . hope a . 1 1 לקוות / يأمل . several b . 2 להמשיך / يستمرّ . continue c . 3 בגלל / بسبب . throw out d . 4 להשתפר / يتحسن . improve e . 5 אחדים, כמה / عدة، بعض . because of f . 6 . Sky High Challenge Write at least five sentences with words from above 165


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר