עמוד:153

4 UNIT P EXERCISE B2 , 115 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE A R T 2 . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. avoid . 1 male . 14 להימנע מ- / يمتنع عن body . parent2 . 15 chick . paw3 . 16 claw . penguin4 . 17 climate . 5 polar bear . 18 cub . powerful6 . 19 cute . seal7 . 20 danger . shape8 . 21 female . share9 . 22 hunt . similar10 . 23 in the meantime . 11 survive . 24 warm … keep . the rest12 . 25 layer . 13 Sky High Challenge Write at least two New Words in the list above that are . connected to each of the animals below Polar Bears Penguins 153


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר