עמוד:152

2 PART Reading EXERCISE B1 , 115 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. AB 1 לשקול / يزن . excellent a . 1 זעיר / صغير جدًا . look after b . 2 1 מצוין, מעולה / ممتاز . fur c . 3 לטפל ב- / يعتني بـ- . tiny d . 4 פרווה / فَرْو . weigh e . 5 2 AB עור / جلد . thick a . 1 1 עבה / سميك، كثيف . skin b . 2 לא משנה / مهما يكن . close to c . 3 קרוב ל- / قريب من . during d . 4 במשך / خلال، طوال . no matter e . 5 . Sky High Challenge Write at least five sentences with words from above 152


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר