עמוד:123

3 UNIT Word Practice P EXERCISE H , 100 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A R T A 4 of the Student’s -99 98 In Part Two of the story “Waiting for the Rain” on pages Book, Velu has a problem. Read about his problem again and circle the correct answers. בחלק השני של הסיפור Waiting for the Rain בעמודים -98 99 בספר הלימוד, יש לוולו בעיה. קראו על הבעיה שלו פעם נוספת והקיפו את התשובות הנכונות. في الجزء الثاني من القصّة Waiting for the Rain في الصفحتين -98 99 في الكتاب المدرسي، يواجه ڤلو مشكلة. اقرأوا عن مشكلته مرّة أخرى وأحيطوا بدائرة الإجابات الصحيحة. 2 1 Perhaps / In particular . 5 the old woman was right. Velu, your land needs a Maybe the land needs to rest Why is there no rain? . break / breeze . 2 But how . a century / a bit . 6 I have worked hard and I’m sure you will soon feed my family? / let . 7 can I . softly / honestly . 1 plant work / be able to . 3 on your land again. You / confused . 4 must wait . patiently B . How does the story continue? Complete the story with the words below 1 breeze let shoulder confused plant realized in fact realized that the weather had . 1 By the time Velu arrived home, he there were black clouds in the sky and the cool , . 2 changed. had become a cold wind. “It’s going to rain soon,” he thought. . 3 the rice tomorrow.” . 4 “Maybe I can . 5 Velu’s wife saw him standing by the door. She put her hand on his the rain do it’s . 6 and said, “Come Velu, it’s time to rest. You must He knew . . 7 work.” Velu went inside. He was no longer sad and everything would be OK. . Imagine it’s the next day. Continue Velu’s story. Use at least three of the words below 2 breezefreshfeedwidebreaka bit noticedin particularpatientlyrealizedperhapsheart . The next morning Velu woke up early 123


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר