עמוד:121

3 UNIT Part Two – Story P A R T EXERCISE E1 , 98 Get Ready STUDENT’SBOOK, PAGE 4 Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B בכעס / بغضب . shade a . 1 עמוק / عميق . pleasant b . 2 1 צל / ظل . skin c . 3 נעים / ممتع . deep d . 4 עור / جلد . angrily e . 5 רעם / رعد . lightning f . 6 ברק / برق . thunder g . 7 2 A B טבע / طبيعة . thousand a . 1 מנוחה / راحة . nature b . 2 לטפל ב- / يعتني بـ- . take care of c . 3 חיים / حياة . life d . 4 אדמה / تربة . e ) rest )n . 5 1 אלף / ألف . earth f . 6 Sky High Challenge Write at least three sentences with words from above. Use two . or more words in each sentence 121


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר