עמוד:117

3 UNIT 4 PART P A R T Part One – Story 4 EXERCISE B1 , 96 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use your Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B ענן / سحابة، غيمة . farmer a . 1 לנוח / يستريح . hope b . 2 לקוות / يأمل . village c . 3 1 חקלאי / مزارع . grow d . 4 לגדל / ينبت، يزرع . piece of e . 5 חתיכה של / قطعة من . cloud f . 6 כפר / قرية . g ) rest )v . 7 2 A B מזג אוויר / طقس . still a . 1 עונה / فصل . rice b . 2 לעלות (שמש) / تشرق (الشمس) . season c . 3 1 עדיין / لا يزال . rise d . 4 שדה / حقل . weather e . 5 אורז / أرز . field f . 6 Sky High Challenge Write a story. Write at least five sentences with words from . above 117


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר