עמוד:112

3 PART Reading EXERCISE B1 , 90 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B מלא / مليء . appear a . 1 היפך / عكس . event b . 2 קרקעה / أرض . full c . 3 1 להופיע / يظهر، يبدو . ground d . 4 אירוע / حدث . opposite e . 5 2 A B צד חיצוני / جزء خارجي . unusual a . 1 לדוגמה / مثلاً . actually b . 2 1 בלתי רגיל / غير عادي . nature c . 3 בעצם, למעשה / فعلا . outside d . 4 טבע / طبيعة . for example e . 5 . Sky High Challenge Write at least five sentences with words from above 112


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר