עמוד:107

3 UNIT Word Power P EXERCISE B , 85 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A R T A 2 . Match each word to the correct picture below 1 התאימו כל מילה לתמונה המתאימה למטה. لائموا كل كلمة مع الصورة المناسبة أدناه. cave . 1 a b c lightning . 2 blanket . 3 bat . 4 fruit . 5 d e f 1 relax . 6 . Complete the sentences with the words from exercise A1 2 השלימו את המשפטים עם המילים מתרגיל A1 . أكملوا الجمل بالكلمات من الكلمات الواردة في تمرين A1 . cave . It is dark inside a . 1 It is dangerous to walk in a field when there is nearby. . 2 The is flying. . 3 . It is healthy to eat every day . 4 . It’s cold here. I need an extra . 5 I like to after school. . 6 B . Complete the puzzle with the words below. Use the clues to help you השלימו את התשבץ עם המילים שלמטה. היעזרו ברמזים. أكملوا لغز الكلمات المتقاطعة بالكلمات أدناه. إستعينوا بالأدلة. weigh damagethereforethousandblanket prefer interviewcontinuethunder Down 1 > b something you can cover . 1 l yourself with a go on . 3 2 n ask someone questions . 4 k check how heavy . 7 4 3 e something is 5 t > Across the sound you hear after . 2 6 lightning 100 x 10 . 5 so . 6 7 like something better . 8 8 destroy . 9 9 107


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר