עמוד:105

3 UNIT in 2 PART P A R T 2 Reading EXERCISE B1 , 81 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B לדמיין / بتخيل . dark a . 1 לרדת / ينخفض، يقلّ . b ) fall )n . 2 מושלם / كامل . imagine c . 3 סתיו / خريف . north d . 4 להגן / يحمي . protect e . 5 צפון / شمال . strange f . 6 כמובן / طبعًا . g ) drop )v . 7 1 חשוך / مظلم، معتم . perfect h . 8 מוזר / غريب . of course i . 9 2 A B חקלאי / مزارع . field a . 1 להישמע / يبدو، يُسْمَع . farmer b . 2 כבד / ثقيل . can’t wait c . 3 1 שדה / حقل . d ) water )v . 4 לגדול / ينمو . expensive e . 5 להשקות / يسقي، يروي . f ) sound )v . 6 יקר / غالٍ . grow g . 7 לא יכול לחכות / لا يستطيع الانتظار . heavy h . 8 Sky High Challenge Write at least three sentences with words from above. Use two . or more words in each sentence 105


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר