עמוד:97

3 UNIT Listening The Monsoon P A R T EXERCISE B1 , 77 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE 1 Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 AB כל / كلّ . farmer a . 1 לגדל / يزرع، يربي . destroy b . 2 ברוכים הבאים / أهلاًوسهلاً . mud c . 3 להרוס / يدمّر . the whole d . 4 בוץ / وحل . usually e . 5 מבול / طوفان . grow f . 6 בדרך כלל / عادة . welcome g . 7 1 חקלאי / مزارع . flood h . 8 AB 2 כפר / قرية . be used to a . 1 1 להיות רגיל ל- / معتاد على . field b . 2 מעניין / مثير للاهتمام . village c . 3 להצליח ל- / ينجح في . seem d . 4 הכול, כל מה ש- / كل شيء . interesting e . 5 נראה ש- / يبدو أن . manage to f . 6 שדה / حقل . everything g . 7 . Sky High Challenge Write at least five sentences with words from above 97


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר