עמוד:94

EXERCISE E , 74 STUDENT’S BOOK, PAGE . What did you learn in each story? In pairs, complete as much of the chart as you can 3 Story 2 Story 1 Story What happened . 1 When it happened . 2 Where it happened . 3 What was unusual . 4 Word Power EXERCISE C , 76 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A . Translate the words into English and complete the puzzle. Use the words below תרגמו את המילים לאנגלית והשלימו את התשבץ. השתמשו במילים שלמטה. ترجموا الكلمات للإنجليزية وأكملوا لغز الكلمات المتقاطعة. استعملوا الكلمات الواردة أدناه. actually blow laundry fish party building wild top Down 1 p > party מסיבה / حفلة . 1 a כביסה / غسيل . 2 r 5 4 3 2 t בניין / مبنى، عمارة . 3 y 6 לנשוב / يهبّ . 4 Across > ראש / قمة، أعلى . 5 7 בעצם, למעשה / فعلاً . 6 8 פרא / بري، متوحش . 7 דג / سمكة . 8 B Circle the word or expression that does NOT belong in each group. הקיפו את המילה יוצאת הדופן בכל קבוצה. أحيطوا بدائرة الكلمة الشاذّة في كل مجموعة. put down lift pick up . 1 because of as a result but . 2 party bucket festival . 3 driver firefighter edge . 4 save rescue blow . 5 floor village city . 6 quickly fast slowly . 7 building flood house . 8 94


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר