מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:62

EXERCISE B2 , 51 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. ) aim )n . follow1 . 12 success . 23 מטרה / هدف، غرض beginning . 2 imagine . 13 suggestion . 24 celebrate . 3 in addition to . 14 ) surprise )v . 25 choose . 4 in order to . 15 take part . 26 countryside . 5 left out . 16 take place . 27 download . 6 ) light )n . 17 team . 28 event . 7 main . 18 tradition . 29 exciting . 8 perfect . 19 ) visit )v . 30 ) excuse )n . 9 pour . 20 visitor . 31 expensive . 10 route . 21 festival . 11 seem . 22 Sky High Challenge Write at least two New Words from the list above in each group . below Verbs AdjectivesNouns countryside 62


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר