מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:61

2 UNIT 2 PART P A R T 2 Reading EXERCISE B1 , 51 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B אמן / فنّان . a ) free )adj . 1 קסם / سحر . artist b . 2 1 בחינם / مجانًا . special c . 3 מיוחד / خاص . throw d . 4 לזרוק / يرمي . magic e . 5 2 A B מסע, טיול / رحلة . dry a . 1 חומה / سور . outdoors b . 2 1 יבש / جافّ . c ) trip )n . 3 בחוץ / في الهواء الطلق . wall d . 4 . Sky High Challenge Write at least three sentences with words from above 6161


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר