מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:49

2 UNIT P EXERCISE B2 , 41 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE A R T 1 . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. another . 1 sand . 9 נוסף, אחר / آخر expert . 2 scale . 10 fall asleep . 3 sunburn . 11 feather . sunscreen4 . 12 fur . 5 take care of . 13 make sure . 6 throw . 14 mud . 7 wool . 15 protect . 8 you’re welcome . 16 Sky High Challenge Write at least two New Words from the list above that belong in . each group below The SunAnimals ) Activities )verbs feather 49


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר