מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:78

Word Practice EXERCISE E , 65 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A . Circle the correct meaning of the words in bold הקיפו את הפירוש הנכון של המילים המודגשות. أحيطوا بدائرة المعنى الصحيح للكلمات المشدّدة. . Please drive carefully . 1 לאט / ببطء، بتمهل . b בזהירות / بحذر، باحتراس . a . Three men with guns are guarding the area . 2 מסתובבים / يتجوّلون . b שומרים / يحرسون . a . I tied the box with a piece of string . 3 אלסטי, גמיש / مرن . b חוט, חבל / خيط، حب . a . A bird uses its wings to fly . 4 כנפיים / جناحان . b מקור / منقار . a Wax melts in hot water. . 5 שעווה / شمع . b סבון / صابون . a . A woman drowned in the sea yesterday . 6 שחתה / سبحت . b טבעה / غرقت . a ? How much money did they collect for the sick boy . 7 נתנו / أعطوا . b אספו / جمعوا . a . My little brother can’t tie his shoes by himself . 8 לקשור / يربطّ . b לצחצח / يلمع . a . The sculptor made a work of art . 9 מהנדס / مهندس . b פַס ל / نحّات . a . Adam walked around the island . 10 אי / جزيرة . b שדה / حقل . a B Match the questions to the answers. Pay attention to the words in bold. התאימו את השאלות לתשובות. שימו לב למילים המודגשות. لائموا الأسئلة مه الإجابات. انتبهوا إلى الكلمات المشدّدة. Questions Answers ? Were you happy with the news . 1 . No, it’s dead . a 1 ? Why did you give him money . 2 . Yes, I was very pleased . b ? Where are you . 3 She can help you create a website. . c . Talya is good with computers . 4 . No, he’s still in prison . d ? Is the snake still moving . 5 Because I felt sorry for him. . e ? Is the sea dangerous today . 6 I’m driving towards the town center. . f ? Is Mario a free man . 7 Yes, they are warning people not . g to swim. 78


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר