מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:77

2 UNIT P EXERCISE B2 , 63 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE A R T 4 . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. carefully . island1 . 12 בזהירות / بحذر، باحتراس collect . pleased2 . 13 create . prison3 . 14 dead . sculptor4 . 15 drown . string5 . 16 escape . 6 ) tie )v . 17 evil . towards7 . 18 feel sorry for . 8 warn . 19 god . wax9 . 20 ) guard )v . 10 wing . 21 inventor . 11 Sky High Challenge Write a story with at least five of the New Words from the list . above 77


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר