מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:76

4 PART Reading EXERCISE B1 , 63 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. AB 1 קשה / صعب . close a . 1 כבד / ثقيل . famous b . 2 גבוה / عالٍ، مرتفع . c ) fall )v . 3 ליפול / يسقط . middle d . 4 מפורסם, ידוע / مشهور . high e . 5 1 קרוב / قريب من . difficult f . 6 אמצע / وسط . heavy g . 7 AB 2 מצוין, מעולה / ممتاز . wet a . 1 נמוך / منخفض . melt b . 2 1 רטוב / رطب . follow c . 3 רעיון / فكرة . excellent d . 4 להמיס / يذيب . low e . 5 לעקוב אחרי / يتابع . idea f . 6 . Sky High Challenge Write at least five sentences with words from above 76


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר