מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:75

2 UNIT Homophones P A R T F 3 . Circle two words that are homophones in each line הקיפו שתי מילים בכל שורה שמבוטאות באופן זהה אך נכתבות באופן שונה. أحيطوا بدائرة في كل سطر كلمتين تلفظان على نفس النحو ولكنهما تُكتبان بشكل مختلف. eat ate each eight . 1 for fur four far . 2 knew know no now . 3 year you you’re your . 4 write wrong right read . 5 two toe tea too . 6 rode read red rod . 7 eye Iwhy ice . 8 some sun soon son . 9 hear her hope here . 10 G . Complete the sentences with the correct word from each word pair in bold week • weak . 1 week . There are seven days in a . a I feel too to go to school today. . b there • their . 2 ? Dad, are we almost . a coats are the same color. . b our • hour . 3 . We’ll be home in an . a We are planning vacation. . b road • rode . 4 . Andy his bike to school . a . There are many cars on the . b through • threw . 5 . John the ball to me . a . The ball went the window . b H . Choose at least two pairs of words below and write sentences sun son nose knows where wear sea sea meat meet . Jim and Maya have two sons . Today the sun is very hot . 1 . 2 . 3 . 4 75


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר