מתוך:  > Sky High Workbook > 2 Spotlight

עמוד:72

EXERCISE E , 60 STUDENT’S BOOK, PAGE In pairs, complete as much of the fact file about Finland as you can below. Use . 59 and from the article on page 58 information from the Student’s Book on page FINLAND : Where Finland is How many people live there: What the country is famous for: What the weather is like in the summer: What the weather is like in the winter: Word Power EXERCISE D , 62 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A . Translate the words into English and complete the puzzle. Use the words below תרגמו את המילים לאנגלית והשלימו את התשבץ. השתמשו במילים שלמטה. ترجموا الكلمات للإنجليزية وأكملوا لغز الكلمات المتقاطعة. استعملوا الكلمات الواردة أدناه. whateversunlightrenttourlake midnightunusualdarknessconcentrateskate > AcrossDown > midnight חצות / منتصف الليل . 1 אגם / بحيرة . 4 להחליק (על הקרח) . 2 חושך / ظلام . 5 يتزلج (على الجليد( סיור / جولة، رحلة . 8 מה שלא / مهما . 3 להתרכז / يتركّز . 10 אור שמש / ضوء الشمس . 6 לשכור / يستأجر . 7 בלתי רגיל, חריג . 9 غير عادي، استثنائي، شاذ 2 1 m 4 3 i 6 5 d 9 8 7 n 10 i g h t 72


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר