מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:36

Word Practice EXERCISE D , 35 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A . Translate the words into English and complete the puzzle. Use the words below תרגמו את המילים לאנגלית והשלימו את התשבץ. השתמשו במילים שלמטה. ترجموا الكلمات للإنجليزية وأكملوا لغز الكلمات المتقاطعة. استعملوا الكلمات الواردة أدناه. adviceproblembackboneskin solvechinfansweatsolution Down p 1 > problem בעיה / مشكلة . 1 3 2 r עצה / نصيحة . 3 4 o עצם / عظم . 4 b לפתור / يحلّ . 5 5 l גב / ظهر . 6 e עור / جلد . 7 m Across > מאוורר / مروحة . 2 7 6 פיתרון / حل . 5 זיעה / عرق . 7 8 סנטר / ذقن . 8 B הקיפו את המילה הנכונה. . Circle the correct answer أحيطوا بدائرة الكلمة الصحيحة. . to this problem … There is no . 1 fan . solution b . a . … It was really hot outside. Everyone sat in the . 2 shade . sweat b . a . … Don’t argue with Sara. She always thinks she’s . 3 sticky . in the right b . a is under your mouth. … Your . 4 back . chin b . a . … The dog is eating a . 5 bone . problem b . a . … On hot summer days, Alice always sits next to the . 6 ice cream cone . fan b . a gets darker in the summer. … My . 7 skin . advice b . a the hill. … Rob didn’t catch the ball, so it . 8 took off . rolled down b . a 36


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר