מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:35

1 UNIT P EXERCISE B2 , 33 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE A R T 4 . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. roll down . 9 advice . 1 עצה / نصيحة shade . 10 ) back )n . 2 skin . 11 bone . 3 solution . 12 chin . 4 solve . 13 fan . 5 sticky . 14 ice cream cone . 6 sweat )n) . 15 in the right . 7 take off )v) . 16 problem . 8 Sky High Challenge Write three sentences about the picture below. Use the New . Words from the list above 35


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר