מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:28

Word Power EXERCISE C , 30 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A Circle the correct meaning for each of the words in bold. הקיפו את הפירוש הנכון של כל אחת מהמילים המודגשות. أحيطوا بدائرة المعنى الصحيح لكل من الكلمات المشدّدة. I’m really tired. . 1 לא כך / ليس كذلك . b ממש / حقًّا، فعلا . a The weatherman is predicting extreme weather. . 2 קיצוני / متطرّف . b מקפיא / متجمّد . a ! Not on the road . People must walk on the sidewalk . 3 רחוב / شارع . b מדרכה / رصيف . a . After the storm, my father fixed the roof of our house . 4 מרתף / قبو، بدروم . b גג / سطح . a The temperature is zero degrees. . 5 אפס / صفر . b עשר / عشرة . a You can leave your coat here. . 6 ללבוש / يرتدي . b להשאיר / يترك . a Usain Bolt holds the record for being the fastest runner. . 7 ידוע / معروف . b מחזיק בשיא / يحمل رقمًا قياسيًا . a The baby cried the whole way home. . 8 אחדים, כמה / عدة، بعض . b כל / طول . a B הקיפו את התשובה הנכונה. . Circle the correct answer أحيطوا بدائرة الإجابة الصحيحة. . the lights before you go … Don’t forget to . 1 arrive . melt c . turn off b . a it is going to snow. … Today it is very cold. It . 2 feels like . turns off c . leaves b . a . … I looked down and saw five shekels on the . 3 sidewalk . roof c . storm b . a an egg. … I can’t cook well, but I know how to . 4 melt . fry c . arrive b . a difficult. … Can you help me? This exercise is . 5 below . zero c . really b . a ? in Tel Aviv … When will the bus . 6 feel like . arrive c . fry b . a when it gets warm. … Ice . 7 holds a record . fries c . melts b . a in the umbrella. … There is a . 8 hole . town c . storm b . a . was very cold … The water in the . 9 sidewalk . swimming pool c . roof b . a 28


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר