מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:27

1 UNIT P EXERCISE B2 , 27 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE A R T 3 . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. arrive . melt1 . 11 להגיע / يصل below . really2 . 12 roof . 13 extreme . 3 sidewalk . 14 feel like . 4 freezing . storm5 . 15 fry . 6 swimming pool . 16 heavy . 7 the whole . 17 hold a record . 8 through . 18 turn off . 19 hole . 9 zero . 20 leave . 10 Sky High Challenge Find at least three words in the New Words list above for each . part of speech below. Write them in the correct circle Verbs Adjectives Nouns arrive 27


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר