מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:17

1 UNIT EXERCISE G , 22 STUDENT’S BOOK, PAGE P A R T the correct columns in the chart about January. Complete as much of ) 3 ) Listen and tick 2 . the chart as you can JANUARYQuito Perth Morpeth . The teens are on vacation now . 1 The teens spend time indoors. . 2 It is warm all year. . 3 The days are long. . 4 The teens are in school now. . 5 It is winter. . 6 Word Power EXERCISE D , 23 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A Circle the words in the word snake. Then write them next to their meanings below. הקיפו את המילים בנחש המילים. לאחר מכן, כיתבו אותן ליד הגדרותיהן. أحيطوا بدائرة الكلمات في ثعبان الكلمات، ثم اكتبوها بجانب تعريفاتها. s t r a n g e s o u thfamousseveraloppositedividevacat i o n p r o b a b l y r i v e r r is e לזרוח (שמש) / تشرق (الشمس) . 1 אחדים, כמה / عدة، بعض . 2 strange מוזר / غريب . 3 דרום / جنوب . 4 נהר / نهر . 5 חופשה / عطلة . 6 מפורסם, ידוע / مشهور . 7 היפך / عكس . 8 לחלק / يقسّم . 9 כנראה / من المحتمل، ربما . 10 B הקיפו את התשובה הנכונה. . Circle the correct answer أحيطوا بدائرة الإجابة الصحيحة. . mountain is bigger than the moon / The earth . 1 . capital to Paris / We are going on a vacation . 2 famous noise in the kitchen. Maybe it’s a mouse! / There is a strange . 3 special of “small”. / “Big” is the opposite . 4 . season / Winter is my favorite city . 5 divide at the mall. / My friends and I like to hang out . 6 south of Israel. / The Negev is in the north . 7 indoors for my dad’s birthday. / I want to buy something special . 8 17


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר