מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:16

EXERCISE B2 , 18 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. can’t wait . 1 opposite . 14 לא יכול לחכות لا يستطيع الانتظار outdoors . 15 capital . 2 probably . 16 city . 3 rise . 17 divide . 4 river . 18 earth . 5 season . 19 famous . 6 ) set )v . 20 for example . 7 several . 21 hang out . 8 south . 22 ice . 9 special . 23 indoors . 10 spend time . 24 it depends on . 11 strange . 25 mountain . 12 vacation . 26 north . 13 Sky High Challenge Choose at least three New Words from the list above and write . sentences about a vacation 16


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר