מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:15

1 UNIT 2 PART P A R T 2 Reading EXERCISE B1 , 18 Get Ready AFTERSTUDENT’S BOOK, PAGE Do you remember these words? Match the words in A to their meanings in B. You can use the Glossary for help. התאימו את המילים ב- A לפירושים שלהן ב- B . אתם יכולים להיעזר במילון שבסוף הספר. لائموا الكلمات الواردة في A لمعانيها في B . إنكم تستطيعون الاستعانة بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. 1 A B כמה / بعض . different a . 1 קיץ / صيف . b ) part )n . 2 חורף / شتاء . between c . 3 סתיו / خريف . some d . 4 1 שונה / مختلف . winter e . 5 רחוק / بعيد . summer f . 6 לפחות / على الأقل . country g . 7 חלק / جزء . h ) fall )n . 8 ארץ, מדינה / بلاد، دولة . at least i . 9 בין / بين . far j . 10 2 A B שלג / ثلج . beautiful a . 1 אהוב, מועדף / مفضَّل، لطيف . b ) dry )adj . 2 1 יפה מאוד / جميل جدًا . enjoy c . 3 ליהנות / يستمتع . favorite d . 4 יבש / جاف . e ) mean )v . 5 להתכוון, משמעותו / يقصد، معناه . middle f . 6 אמצע / وسط . snow )n) g . 7 אביב / ربيع . special h . 8 מיוחד / خاص . spring i . 9 Sky High Challenge Write at least three sentences with words from above. Use two . words in each sentence 15


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר