מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:11

1 UNIT P EXERCISE B2 , 16 Get Ready STUDENT’S BOOK, PAGE A R T 1 . New Words Translate the words below. Use the Glossary for help תרגמו את המילים שלמטה. היעזרו במילון שבסוף הספר. ترجموا الكلمات الواردة أدناه. استعينوا بالقاموس الوارد في نهاية الكتاب. certainly . 1 hope . 10 בהחלט / بالتأكيد ) check )v . lie down2 . 11 ) close )adj . 3 low . 12 cloud . 4 ) mean )v . 13 curly . 5 predict . 14 east . 6 sailor . 15 farmer . 7 west . 16 field . 8 wet . 17 finger . worried9 . 18 Sky High Challenge Write the words that appear in the Glossary before and after . each New Word below Before New Words After clothing cloud cloudy farmer low sailor wet 11


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר