מתוך:  > Sky High Workbook > 1 Sky High

עמוד:8

Word Power EXERCISE C , 15 AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE A Write each word below next to its meaning. Then find the words in the puzzle. כתבו כל מילה שלמטה ליד הפירוש שלה. לאחר מכן, מצאו את המילים בתפזורת. اكتبوا كل كلمة من الكلمات الواردة أدناه بجانب معناها، ثم جدوا الكلمات في لغز الكلمات المبعثرة. dangeroussnowluckilyseasurprised coverfallshinerainground dangerous מסוכן / خطِر . 1 SHINEKSTGR גשם / مطر . 2 UJSBOEFCRB מופתע / مفاجأ . 3 RAINVSKJOE אדמה / أرض . 4 PDANGEROUS למרבה המזל / لحسن الحظ . 5 RSMLEAVTNF ליפול / يسقط . 6 ILUCKILYDA מכסה, כיסוי / غطاء، ستار . 7 SILCOVERRL שלג / ثلج . 8 ERNHFWCBAL ים / بحر . 9 DSUSNOWWAT לזרוח / يشرق . 10 B Complete the sentences with the correct words below. There are more than you 1 . need השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה. ישנן יותר מילים ממה שאתם צריכים. أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه. توجد عبارات زائدة أكثر مما تحتاجون إليها. wake upturn onget onkind of make plansgo fishingput on Do you want to Dad, you have to the bus or not? 2 . turn on the lights 1 It’s late. Time to It’s cold. Please 4 3 ! your coat. 8


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר