עמוד:5

C . Match the instructions in A to their meanings in B A . answer the questions … Read at least . 1 … In pairs, talk about . 2 Listen again and answer the questions on page xx of the Workbook. . 3 Put the words below in groups. Do as many as you can. . 4 In pairs, ask and answer as many questions as you can. . 5 Share your answers with the class. . 6 While you read, answer the questions in the margin. . 7 Write at least two sentences in your notebook. . 8 Complete the sentences with the words below. There are three extra words. . 9 B בזוגות, שאלו וענו על כמה שיותר שאלות. . a بالأزواج، اسألوا وأجيبوا عن أقصى عدد ممكن من الأسئلة. כאשר אתם קוראים, ענו על השאלות שבשוליים. . b عندما تقرأون، أجيبوا عن الأسئلة الواردة في الهوامش. האזינו פעם נוספת וענו על השאלות שבעמוד xx בחוברת העבודה. . c استمعوا مرّة أخرى فأجيبوا عن الأسئلة الواردة في صفحة xx في كراسة العمل. 1 קיראו לפחות ... וענו על השאלות. . d اقرأوا ... على الأقلّ فأجيبوا عن الأسئلة. כיתבו לפחות שני משפטים במחברת. . e أكتبوا جملتين، على الأقل، في دفاتركم. מיינו את המילים שלמטה לקבוצות. עשו כמה שיותר. . f ضعوا الكلمات الواردة أدناه ضمن مجموعات. ضعوا أقصى عدد ممكن من الكلمات. השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה. ישנן שלוש מילים מיותרות. . g أكملوا الجمل بالكلمات أدناه. توجد ثلاث كلمات زائدة. שתפו את תשובותיכם עם הכיתה. . h شاركوا إجاباتكم مع طلاب الصفّ. בזוגות, שוחחו על ... . i بالأزواج، تحدّثوا عن ... 5


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר