עמוד:104

صفحة : 145 غير عادي الكنز موجود في إحدى ٱ لخزنات . ساعدوا ٱ لتحري في إيجاد ٱ لخزنة ٱ لصحيحة ، وحوطوها . إرشاد : الكنز موجود في ٱ لخزنة ٱ لتي رقمها ينتمي إلى ٱ لمجموعة أ ، ولكن ل ينتمي إلى ٱ لمجموعة ب . العداد التي تنتمي إلى المجموعة أ : . 1 , 101 و 2 , 302 العداد التي تنتمي إلى المجموعة ب : . 504 و 2 , 302 بحسب الإرشاد ، الكنز موجود ف الخزنة التي رقمها ينتمي إلى المجموعة أ ، ولكن ل ينتمي إلى المجموعة ب ، ولذلك فالكنز موجود ف الخزنة التي رقمها هو . 1 , 101

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר