עמוד:41

التمارين ف هذه الوحدة مدرجة من حيث مستوى صعوبتها . مثل ، ف الفعالية 1 رقم المئات ف العدد المقسوم ليس أصغر من القاسم ، فالنتيجة ليست 0 أو 0 مع باق معي ، والرقم 0 ليس موجودا ف التمرين . سيتناول التلميذ مثل هذه التمارين لحقا . القسم الثاني من الفعالية ، ف أسفل الصفحة ، معرف عل أنه تحد ، ويتناول العلقة بي التمارين : » استعينوا ب ٱ لتمرين ٱ لذي حللتموه في ٱ لبند و ، وحلوا . ( الباقي 99 : 7 = 14 ( 1 91 : 7 = 13 أمثلة لشرح حل التمريني : ف التمرين لايسر العدد المقسوم أصغر بـ 1 من العدد المقسوم ف التمرين لاصلي ف البند و ( 91 مقابل (، 92 ولذلك الباقي سيكون أصغر بـ 1 من الباقي ف التمرين لاصلي ، ولكن بما أن الباقي هو 0 ( أي ل يوجد باق )، فالنتيجة هي . 13 ف التمرين لايمن العدد المقسوم أكبر بـ 7 من العدد المقسوم ف التمرين لاصلي ( 99 مقابل (، 92 ولذلك فالعدد الصحيح ف النتيجة سيكون أكبر بـ 1 من العدد الصحيح ف نتيجة التمرين لاصلي ، والباقي يبقى ، 1 أي أن النتيجة ستكون ( الباقي . 14 ( 1 ف الفعاليتين 3 و 2 توجد تمارين يظهر فيها الرقم 0 ف العدد المقسوم ، أو تمارين نحصل ف حلها لع تمارين نتيجتها 0 أو 0 مع باق معي . هناك تلميذ يتغاضون عن الـ 0 الموجود ف العدد المقسوم أو أنهم ل يعرفون كيف يتعاملون معه . وهناك من ينسى أنه عندما يقسم 0 لع عدد أيا كان تكون النتيجة . 0 ف كل الحلت من المهم أن يفحص التلميذ ف ما إذا كانت النتيجة التي حصلوا عليها منطقية أو ل . ( باستطاعتهم ، إذا وجدوا أن لامر سهل ، أن يفحصوا بواسطة تمرين ضرب . ) ال ْك ِتابة ُ ٱ لس ِّ ر ِّ يَّة ُ - أش ْكال ٌ مكان ٱ لأ ْع ْداد صفحة 87 الفعالية 4 هي فعالية تعميم ، لانه يمكن إكمالها بحيث يكون الإكمال ملئما لكل عدد نعوضه مكان لاشكال . تتناول الفعالية العلقة بي تمرين قسمة ف نتيجته يوجد باق وتمرين السلسلة الملئم له . هذا هو حل الفعالية : . 4 أكملوا أعدادا أو أشكال ملئمة .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר