עמוד:167

ف أعقاب العملية التعليمية – شبعرف ... ● تفسَير ما هو مفهوم السَبة . ● تفسَير كيف نعرف أن شبة معيبة قد مضت . المصطلحات الت ِي شبتعلمها : ● الشمس ، الكرة الأرضية ، الفضاء . ● الدوران ، الدورية . ● السَبة ، فصول السَبة ، السَبة الشمسَية . المهارات التي شبمرشها : ● اشتخْراج المعلومات من قطع المعلومات . ● عرض الظاهرة بواشطة لعبة محاكاة .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר