עמוד:126

نفكر بطريقة علمية : تخْطيط التجربة ف التجربة التي أجريتموها اشتخْدمتم أصيصين . . 1 لماذا كان يجب عليكم اشتخْدام أص ِيصي ِ ، وعدم الاكتفاء بأصيص واحد فقط ? . 2 اكتبوا : أية عوامل ف الأصيصين كانت ثاب ِتة ً ? أية عوامل كانت متغيرة ً? كمية التبة ف الأصيصين : ثابتة / متغيرة نوع الببات ف الأصيصين : ثابتة / متغيرة كمية الضوء الذي يصل إل الأصيصين : ثابتة / متغيرة درجة الحرارة بجوار الأصيصين : ثابتة / متغيرة كمية المء ف الأصيصين : ثابتة / متغيرة . 3 ما هي العوامل الثابتة ف الأصيصين المسَتخْدمين ف التجربة ? . 4 ما هو العامل المتغير ف الأصيصين المسَتخْدمين ف التجربة ? . 5 لمذا من المهم الحفاظ عل عامل واحد مخْتلف فقط ف الأصيصين ? . 6 لمذا من المهم إجراء التجربة عل عدة نباتات ف كل أصيص ? . 7 لمذا من المهم إجراء التجربة من قبل عدة مجموعات من التلاميذ ? ● التجربة هي طريقة علمية ، تسَاعد ف اختبار ما إذا كانت الفرضيات صحيحة . ● عبدما نرغب باختبار مسَبب حدوث شء ف التجربة ، يجب تخْطيط تجربة بحيثُ نخْتب من خلالها عاملا واحدا فقط ، ونبقي جميع العوامل الأخرى ثابتة . عبدما نرغب باختبار ما إذا كانت الببتة بحاجة للضوء ك تبمو ، يجب تخْطيط تجربة بحيثُ لا تسَتوعب فيها الببتة ضوءا ، لكبها تسَتوعب المء والهواء . صحيح ، وإلا لن نتمكن من معرفة ما إذا ماتت الببتة بسَبب نقص المء والهواء أو بسَبب نقص الضوء ما رأيكم بقول التلاميذ ?

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר